Tack för din order!

  • Enligt användaravtalet måste du ange information som visas på den sida som retur-URL:en visar. Informationen hjälper köparen att förstå att betalning har gjorts och att transaktionen är klar.
  • Du måste ange information på den sida som retur-URL:en visar som förklarar att uppgifterna om betalningstransaktionen skickas med e-post till köparen.
  • Exempel: Tack för din betalning! Din transaktion är klar och ett kvitto på köpet har skickats via e-post till dig. Du kan logga in på kontot på www.paypal.com för att visa uppgifter om den här transaktionen.